Beskidy Wschodnie

Wschodnią część Beskidów zwyczajowo zalicza się do Karpat Zachodnich. Rozciągają się one nie tylko na obszarze Polski, ale również na Ukrainie, Słowacji czy w Rumunii. Dzielimy Beskidy Wschodnie na Beskidy Połonińskie oraz Beskidy Lesiste. Ten pierwszy obszar nie znajduje się na terytorium Polski, leży w dużej mierze na Ukrainie oraz w Rumunii. Te Beskidy są zbudowane głównie ze skał osadowych. W kolei w skład Beskidów Lesistych wchodzą już pasma znajdujące się na ternie Polski, między innymi Bieszczady, zarówno ich wschodnia jak i zachodnia część. W skład tego pasma wchodzą także Góry Sanocko-Turczańskie.

Leżą one na granicy Polski i Ukrainy. Wytyczono tam również wiele szlaków turystycznych, ponieważ jest to region bardzo atrakcyjny dla przyjezdnych. Baza noclegowa na tym obszarze jest także bardzo urozmaicona. Z kolei zimową stolicą tego pięknego regionu są Ustrzyki Dolne, gdzie rozwija się infrastruktura narciarska. Mawia się, że jest to jeden z najlepszych na Podkarpaciu regionów dla narciarzy.