Czym są systemy przyzywowe? Działanie, zastosowanie systemów przywołania

Systemy przyzywoweSystemem przyzywowym nazywamy system, którego działanie opiera się na szybkim przesłaniu informacji z punkt A do punktu B. Informacje przesyłana jest na dwa sposoby, klient sam decyduje, z którego chce korzystać. Pierwszym z nich są sygnały akustyczne. W rezultacie, po "przywołaniu" w punkcie A, w punkcie B słyszalny jest sygnał komunikacyjny.

W zależności od ustawień sygnał ten może być ciszy lub głośny. Drugim rozwiązaniem są komunikaty świetlne. Tu rozróżniamy dwie możliwości, które będą miały wpływa na późniejszy montaż. Pierwszy wariant opiera się na "przywołaniu" w punkcie A, a następnie zapaleniu odpowiedniej lampy w punkcie B. Drugi wariant został rozszerzony o ekran wyświetlający informację.

Po nadaniu komunikatu w punkcie A, zostaje on wyświetlony na ekranie w punkcie B. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się przy montowaniu urządzeń przywołujących w wielu punktach. Pozwala to na stworzenie pewnego rodzaju centrali, która w punkcie B zbierać będzie komunikaty z wielu punktów A.

Założenie to często stosowane jest w placówkach medycznych, gdzie pod opieką znajduje się znaczna liczba pacjentów. Dzięki temu każdy z nich dostaje swój "prywatny" przycisk przywołania i w dowolnym monecie może wezwać pielęgniarkę. W nowoczesnych placówkach zakres systemu przyzywowego został rozszerzony o opcje personel - personel. Umożliwia to komunikacje zespołu medycznego w ciężkich przypadkach. Dzięki temu pielęgniarka może w każdym monecie wezwać lekarza, bez konieczności opuszczania pacjenta.

Systemy przyzywowe stosowane są również podczas opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza z pacjentami o zaburzeniach ruchu. Wówczas system montowany jest przykładowo w łazienkach. Pozwala to pacjentowi na zachowanie prywatności, jednak w przypadku konieczności wezwania pomocy, umożliwia to. Systemy przywoławcze / przyzywowe to rozwiązanie bardzo chętnie stosowane w hotelach, sądach, więzieniach, firmach ochroniarskich. Czyli dosłownie wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie przesłanie komunikaty. W hotelach umożliwia to klientowi wezwanie obsługi lub zgłoszenie usterki. Komunikat z pokoju hotelowego natychmiast wysyłany jest na recepcje, skąd delegowana jest obsługa. W więzieniach znacząco ułatwia utrzymanie bezpieczeństwa w placówce. W sytuacji pojawienia się konieczności interwencji strażników, komunikat przywołuje "posiłki". Firmy ochroniarskie od pewnego czasu oferują możliwość instalacji guzika przywoławczego w mieszkaniach klientów. W parze z systemem przeciwpożarowym pozwala to na szybkie wezwanie jednostki. Obecnie technologia rozwija się z zdumiewająco ekspresowym tempie. I tak, jeszcze kilka lat temu montaż systemu przyzywowego wymagał skomplikowanych instalacji i wielu metrów kabli. Dziś, w oparciu o technologię IP do montażu wymagane jest jedynie gniazdko telefoniczne. Montaż odbywa się szybko i sprawnie, bez zbędnych dewastacji pomieszczeń.

Systemy przyzywowe to niezwykle proste w obsłudze urządzenia za sprawą których może stale opiekować się naszym podopiecznym czy też najbliższym. Szybkie komunikaty informujące pozwolą nam na budowę poczucia bezpieczeństwa, zarówno podopiecznych jak i nasze własne.